De Archief website van SV Dynamo is verplaatst.

Over enkele momenten opent https://archive.svdynamo.nl.